Over de Kennisbank

Een initiatief waarmee we in Nederland op het gebied van de gezondheidszorg landelijk gaan samenwerken om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Gebrek aan overzicht én gebruikerservaringen

De afgelopen jaren hebben we ten eerste ontdekt dat er geen overzicht is in de beschikbare hulpmiddelen en innovaties. Daarnaast is nauwelijks bekend wat andere gebruikers van de producten vinden (reviews), bij welke vraag een bepaald product juist wel of niet goed werkt (match), in welke setting (intra- of extramuraal) dit product het beste gebruikt kan worden en hoe het precies met vergoedingen zit (incl wetgeving). Informatie is zeer versnipperd en partijen proberen allemaal zelf in kaart te brengen wat er allemaal is en waar ze mee geholpen zijn in hun setting. Om inzicht te krijgen in de waardevolle en relevante innovaties en hulpmiddelen, en om deze waardevolle kennis met elkaar uit te wisselen zijn wij gestart met het ontwikkelen van een landelijke uitleenservice en database. Aan deze database wordt samengewerkt door zowel publieke als private partijen, waarbij het van belang is dat de partijen ieder hun kennis en expertise kunnen inbrengen. We hebben ervoor gekozen de database en landelijke uitleenservice te ontwikkelen vanuit een onafhankelijke stichting, zodat alle belangen hierin gediend kunnen worden.

Versnipperde initiatieven en geen uniforme resultaten

Bij gemeenten, zorg- en onderwijsorganisaties zien we een veelvoud aan slimme huizen, living labs, testlokalen en koffers vol producten. Deze stakeholders geven aan geen overzicht te hebben in, en onvoldoende kennis te hebben over alle mogelijke oplossingen en leveranciers. Wat is er allemaal, welke zijn al elders getest en welke innovaties moeten we nou in ons lab opnemen? Kortom, hoe scheiden we het kaf van het koren? Wat past bij onze klantgroep en welke producten zouden we moeten gaan inkopen? En hoe borgen we dat investeringen in testomgevingen ook daadwerkelijk bijdragen aan (landelijk) verhogen van gebruik van de producten en het kennisniveau? Deze partijen geven dan ook aan interesse te hebben om bij het landelijke initiatief aan te sluiten.

Fabrikanten en leveranciers worden benaderd om gratis demo producten te organiseren voor testlabs of worden diverse geldstromen gebruikt om producten in te kopen. Deze belanden veelal op de plank en komen nauwelijks tot implementatie en opschaling. Leveranciers ge en aan dat ze hier in toenemende mate niet meer aan mee werken omdat het hen niets oplevert en zij hun pijlen op andere landen gaan richten. Opschaling en waardevolle testresultaten blijven namelijk uit. Overal moeten ze opnieuw aan een pilot beginnen. Dit terwijl het project of product zich meermaals in soortgelijke settingen heeft bewezen.

Gewenste situatie

Een landelijke uitleenservice en database waar partijen producten kunnen lenen en testen, inzichten uit kunnen verkrijgen, vragen aan kunnen stellen, ervaringen met elkaar uit kunnen wisselen en kunnen komen tot inkoopkracht en opschalingsmethodieken.

Onze doelstellingen

  • De bestaande testlabs en living labs met elkaar verbinden door kennis decentraal op te halen en centraal (landelijk) te delen. En transparant te maken met welke innovaties elk testlab bezig is, zodat pilots verdeeld kunnen worden en voorkomen wordt dat onnodig dubbel wordt getest.

  • Het organiseren van gezamenlijke inkooptrajecten voor innovaties en/of hulpmiddelen (schaalvoordelen).

  • De acceptatie van zorgtechnologie en innovatie verhogen i.s.m ECP Digitaal vaardig.

  • Alle partijen dragen in kind of financieel bij aan het initiatief in ruil voor producten, kennis, reviews, data of implementatieondersteuning.

  • Het beoordelen van het kwaliteitsniveau van producten en diensten aan de hand van uniforme reviews van gebruikers, professionals en experts op het gebied van de gezondheidszorg, welzijn en (innovatieve) technologie, met hieraan verbonden kwaliteitscriteria.

  • Inzichten bieden aan partijen om keuzes te kunnen maken voor doorontwikkeling producten of inkoop van oplossingen.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op!